بخشنامه آزمون فنی دانا یک تا چهار

بسمه تعالی

 مسئول محترم کونگ فو پرتوآ استان ..............

 سلام علیکم

             با عنایت به مجوز شماره 6977/112/284 مورخ 10/9/93 فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی ج.ا.ا. ، آزمون دانا 1 الی 4 در تاریخ 14/9/93 در بخش آقایان و بانوان برگزار می گردد. مقتضی است در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی به کلیه ورزشکاران تحت پوشش واجد شرایط (بشرح ذیل) جهت شرکت در دوره مذکور اقدام فرمائید:

الف) شرایط و مدارک لازم

1- کپی شناسنامه و کارت ملی

2- داشتن کارت بیمه ورزشی سال 1393 (بنام فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی)

3- دو قطعه عکس

4- ارائه تصویر حکم فنی قبلی (برابر اصل و فدراسیونی باشد)

5- رعایت زمانبندی جهت ارتقاء براساس آئین نامه

6- مدارک احراز هویت اقامت جهت اتباع و کپی آن

7- هزینه ها براساس جدول و تعرفه سال 1393 فدراسیون محاسبه می گردد.

 ب) هزینه آزمون (به ترتیب ذیل) می بایست به حساب جاری شماره 0109565889007 نزد بانک ملی بنام سبک پرتوآ- فدراسیون کونگ فو ج.ا.ا. واریز و در هنگام ثبت نام فیش واریزی ارائه شود:

1- دانا یک: مبلغ 000/910 ریال

2- دانا دو: مبلغ 000/130/1 ریال

3- دانا سه : مبلغ 000/390/1 ریال

4- دانا چهار: مبلغ 000/760/1 ریال

مکان: تهران، میدان هروی، پارک صدف، مجموعه ورزشی صدف، سالن رزمی، طبقه همکف (آقایان)، طبقه اول (بانوان)

زمان: ساعت 8 صبح مورخ 14/9/93

 شایان ذکر است، احکام افرادی که مدارکشان کامل نمی باشد یا شرایط شرکت در آزمون را ندارند صادر نمی گردد.

 نادر شکری

رئیس سبک کونگ پرتوآ کشور